KIVIEN PARANTAVA VOIMA

 

KIDE VÄLITTÄÄ ENERGIAA -

 

Kivet ovat painavia ja kovia. Ne ovat osa maankuorta, jonka päällä seisomme. Vertaukset "kova kuin kivi" tai "luja kuin graniitti" kertovat, kuinka samaistamme kiven ja aineen ominaisuudet toisiinsa.

 

Kuitenkin kaikki aine koostuu atomeista. Atomin kaikki osat ovat jatkuvassa liikkeessä ja pysyy koossa sähkömagneettisen voiman avulla. Ainetta koossa pitävää voimaa kutsutaan joskus eteerivoimaksi tai elämänvoimaksi. Intialaiset nimittävät sitä praanaksi ja kiinalaiset ja japanilaiset puolestaan ki-energiaksi.

 

Kaikki aine - kivikin - on perusolemukseltaan vain atomien liikettä eli pelkkää energiaa. 

Jalokivelle on ominaista kauneus, kestävyys ja harvinaisuus. Korukivellä tarkoitetaan pehmeämpää ja jalokiviä yleisemmin löytyviä kiviä.

 

Jalokivet syntyvät kiteytymällä alkuaineista syvällä maan uumenissa. Kiteellä on hyvin harmoninen atomirakenne. Kiteen atomit ovat järjestyneet symmetriseksi kolmiulotteiseksi kidehilaksi, mikä näkyy ulkoisesti geometrisena kidemuotona, esimerkiksi kuutiona, oktaedrina tai kaksoispyramidina. 

   Kiteen synonyymina käytettiin aikaisemmin sanaa "kristalli" ja puhuttiin muun muassa vuorikristallista. Oikea sanamuoto on vuorikide, sillä kielessämme kristalli tarkoittaa tiettyä lasilajia, jolla taas ei ole lainkaan kiderakennetta.

 

Valo taittuu eri tavoin eri kidejärjestelmiin kuuluvissa kivissä, millä on merkitystä kivien parantavien ominaisuuksien kannalta. Läpinäkyvät jalokivet heijastavat ja taittavat eniten valoa, joka on korkein tunnettu energian muoto. Valo on parantavan energian värähtelytaajuus. Kiteet välittävät, vastaanottavat, lähettävät, säilyttävät, muuntavat ja voimistavat energiaa.

   Kiteet ympäröivät meitä jokapäiväisessä elämässämme, vaikka emme sitä huomaisikaan. Kellon laakereissa on synteettistä rubiinia ja poranterissä teollisuustimanttia. Monella on ranteessaan kello tai työpöydällään tietokone, jonka sisällä sykkii kvartsi- tai piikide. 

  Kvartsikiteellä on ollut tärkeä merkitys nykyaikaisen viestintäteknologian kehityksessä. Kun kvartisikide joutuu puristukseen, se synnyttää sähkölatuksen. Ilmiötä kutsutaan pietosähköisyydeksi. Mekaaninen energia voidaan kiteen avulla muuntaa sähköiseksi ja päinvastoin.

Kvartsikidettä on käytetty muun muassa ultraäänilähettimissä, kidemikrofoneissa, levysoittimien ääniraidoissa ja radiolähettimien ohjkaimissa. 

  Kvartsikiteellä on taipumus palautua tasapainoon. Kun siihen kohdistettu puristus lakkaa, se palautuu lepotilaan, jolloin atomien järjestys jälleen muuttuu. Omalla tavallaan kide "elää".

  Kide tarvitsee jonkin energialähteen ennen kuin se voi muuntaa ja luovuttaa energiaa edelleen. Energian lähteenä voi toimia ääni, valo tai kosketus. Myös aivojen sähkökemiallinen toiminta - ajatus - voi toimia kiteen energialähteenä. 

Ajatuksset vaikuttavat kiteisiin hyvin voimakkaasti. Tähän perustuu kiteen "ohjelmointi" ajatuksen avulla.

  Kide värähtelee jatkuvasti samalla taajuudella, minkä vuoksi niitä käytetään tietokoneiden ja radiolaitteiden osina.

Kiteen voi myös ohjelmoida vahvistamaan ja pitämään yllä jotakin myönteistä ajatusmallia tai ajatusenergian taajuutta. 

 

Kivet on kotoisin maankuoren sisältä ja luonnostaan yhteydessä maan energiakehoon. Luonnonkansat tuntevat kivien ja maan välisen energiayhteyden. Shamaanit käyttävät vuorikiteitä saadakseen yhteyden maan energiaverkkoon ja siirtyäkseen sen avulla ulottuvuudesta toiseen. 

  Kivet auttavat meitä uuden ajan kynnyksellä rakentamaan sillan tieteen ja henkisen tiedon välille. Kiteitä käytetään uusimman tekniikan palveluksessa, koska ne taittavat valoa ja välittävät energiaa. Samasta syystä niitä käytetään keskittymisen ja parantamisen apuvälineinä. Kivet kanavoivat valoa ja energiaa suoraan ihmistä ympäröivään energiakenttään eli auraan. 

 

Tieto kivien parantavasta voimasta on yhtä vanha kuin ihmiskunnan historia.

Egyptiläinen Ebersin papyruskäärö kuvailee, kuinka jalokiviä käytettiin lääketieteellisiin tarkoituksiin jo tuhansia vuosia ennen ajanlaskumme alkua.

Menneisyydessä kiviä käytettiin lääkkeinä ja onnea tuovina amuletteina.

Ne ovat evoluution lakien alaisia kuten me ihmisetkin.

 

Nykyaikana jalokivien tehtävä on toinen kuin antiikin Kreikassa. Ne eivät sisällä merkillisiä taikavoimia, vaan ovat tietoisen mielen apuvälineitä, jotka auttavat meitä moninkertaistamaan oman mielemme ja kehomme parantavat voimavarat.

 

Elämme maailmassa, jossa elämänvoiman virtaus ei enään ole itsestäänselvyys. Ekologinen epätasapaino murtaa luonnon elämänvoimaa ja uhkaa ihmisen energiaolemuksen terveyttä. Jalokivet on eräs keino lisätä olemukseemme parantavaa elämänvoimaa.

 

Jos opimme keskittämään mielemme ja käyttämään ajatustemme voimaa yhdessä kivien kanssa, ne auttavat meitä puhdistamaan mielemme ja sydämemme ja kasvamaan kohti täydempää ihmisyyttä.

 

Babylonialaiset ja intialaiset tutkivat tähtitaivaan liikkeitä ja planeettojen yhteyttä kiviin. Jokaiselle lapselle laadittiin tarkka tähtikartta ja määrättiin onnenkivi, joka vahvisti hänen luonteensa hyviä ominaisuuksia.

 

Aasiassa on yhä jalokiviastrologian taitajia, länsimaissa tieto on kutistunut uskomukseksi. 

Siperialaiset shamaanit ja intiaaniparantajat kantavat puvuissaan vuorikiteitä päästäkseen helpommin ylisiin ja alaisiin maailmoihin.

Monet heimot käyttävät kiviä edelleen parantamaan erilaisia sielun ja ruumiin sairauksia. Intiaanit myös hautasivat vuorikiteitä peltoon ja saivat kuivan maan kukoistamaan.

Atlantiksessa ja Lemuariassa, mereen vajonneissa mantereissa, jalokiviä käytettiin energialähteinä sekä lasereissa että avaruustutkimuksen viestintävälineissä ehkäpä vielä tehokkaammin kuin nykyään.

 

Faaraot ja Egyptin ylipapit kantoivat otsallaan lapis lazulia, joka avasi sisäisen näkökyvyn.

 

Jalokivet ovat aina symboloineet valtaa ja henkistä voimaa. Arvokkaimmat jalokivet kiinnitetiin kuninkaiden kruunuihin ja valtikoihin, joista ne säteilivät viisautta ja voimaa. Vanhoina aikoina hallitsijat vihittiin jalokivien salaisuuksiin ja he osasivat kanavoida niiden välittämään voiman oman olemuksensa kautta. Vielä keltit pitivät kuningasta elävänä energialähteenä, jonka hyvinvoinnista riippui koko kansan menestys. 

 

Kaikkialla maailmassa kerrotaan satuja aarteita vartioivista lohikäärmeistä ja ritareista, jotka vapauttavat prinsessan jalokivin koristetulla miekallaan. Nykyajan avaruusseikkailuissa jalokivet auttavat sankaria siirtymään hyperavaruuteen tai muuttumaan näkymättömäksi. Jalokivet ovat osa ihmiskunnan kollektiivista muistia. Ne vaikuttavat voimakkaasti tunteisiimme ja alitajuiseen mieleemme. 

 

 

Lähde: Kivien parantava voima, Kati Tarma

           Valonvoimaa kivi- ja väriterapia opas, Anne Hietanen